Samtliga nycklar som hör till lägenheten samt övriga utrymmen ämna lämnas tillbaka. Det gäller även de nycklar såsom ni personligen låtit tillverka samt betalat pro. Flyttransport och grovsoporFörsåvitt du anser att din motorfordon behöver fräschas upp en aning kan saken där här texten förhoppningsvis finnas till åt gagn. Tipsen vi… Read More


Det är betydelsefull att alltsammans ska kännas tryggt förut dig samt att personkemin stämmer. All vår arbetskraft bär legitimation samt kan legitimera sig för närstående samt anhöriga. Uppdragets Grad och Sträcka bestämmer ni. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timma/stig. Läs mer Försåvitt praktiska grej att exister… Read More


Om ni skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ska du genast gripa Förbindelse tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga pro det här på mandat av oss på Stena Fastigheter. Det är fullständigt kostnadsfritt stäv dig som hyresgäst att få Assistans av dom. Här hittar du kontaktuppgifter mot Anticimex.Vi inneha samlat alla … Read More


När ett akademi inneha finfin städningsrutiner så blir eleverna gladare, mår förbättring samt presterar bättre på lektioner och prov. Det promenerar att ansluta mot vilket Arbetsuppgift som helst, vi samtliga mår bättre från att uppleva att omgivningn omkring oss är Ren, hovdjur samt att vi kan gå på muggen på jobbet förut det är R… Read More


For more than 70 years ISS has set new specifications within cleaning companies all through the Planet by supplying successful and versatile cleaning answers. All of our answers are depending on Each and every person customer's demands and needs.says, "We offer an array of products and services to an extremely confined clientele. Now we have refine… Read More